Didaskalia

Velkommen til hjemmesiden for 
Seland Didaskalia,
et lite enkeltmannsforetak som tilbyr undervisnings-tjenester innen nytestamentlig bibelvitenskap, inkludert bibelundervisning i menighetssammenhenger, og innføring i bruk av IKT i undervisning. Firmaet fungerer også som forlag for egne publikasjoner.

Presentasjon av arbeidsområder:

Firmaet Seland Didaskalia kan primært tilby tjenester innen følgende felt:

  •  Bibelvitenskaplig undervisningstilbud i Det nye testamente på bachelor og masternivå, i tillegg også bibelfaglig fundert undervisning for menigheter og organisasjoner.Seland har over 25 års erfaring fra undervisning i Bibelfag på universitets- og høgskolenivå, med spesialfelt i Det nye testamente og dets omverden.

 

Eksempler på undervisningstilbud for menigheter:

 • Salmenes bok;  opplegg med 4 bibeltimer;
 • Galaterbrevet:  5 bibeltimer;
 • 1 Peters brev; brev til en misjonsmark. 4 bibeltimer;
 • Apostlenes Gjerninger;
 • Bibelforskning i dag
 • Stille Nacht – Heilige Nacht (Glade Jul); ett 200 årsjubileum.

 

 • Bruk av IKT innen bibelforskning og undervisning, med vekt på programmene Logos Bibel Software 8©Notabene 12© og på bruk av Powerpoint© og Internett. Seland har også arbeidet mye med bruk av datateknologiske hjelpemidler i undervisning og forskning, og var en stund webmaster ved ASF, Høgskulen i Volda.

 

 • Eksempel på opplegg:
  • Digital verkstøykasse for studenter; Revolusjoner ditt bibelstudium; bruik Logos Bible Software

 

Firmaet eies, ledes og drives av
Torrey Seland, prof. em., dr.art.

Firmaet er registrert i Brønnøysund-registrene som enkeltpersonforetak.
Foretaksnr. 995 658 968.

Kontakt:
epost: post krøllalfa torreys.org (krøllalfa=@)

Ang hans Curriculum Vitae og Bibliografi vises til hans CV her.

 

Publikasjoner:
A Family at Seland

Torrey Seland, En familie på Seland (Seland Didaskalia, 2012) 140 sider.

Torrey Seland, A Family at Seland. Patterns of a Tapestry (Seland Didaskalia, 2012, revised and expanded version), 167+90 pp.